9. klasse 

Hvad skal vi med religion?

 

 • Klassetrin: 8.- 9. klasse
 • Fag: Kristendomskundskab/religion. Mulighed for tværfagligt samarbejde med fysik, biologi og samfundsfag
 • Velegnet til temaundervisning
 • Antal lektioner: 6-10, plus temaundervisning i 9. klasse
 • Hvornår: fra 24. oktober 2022
 • Tilmeldingsfrist: 5. september

I dette projekt afdækkes religion ved at møde tre andre fag: fysik, biologi og samfundsfag. Ved hjælp af filosofiske grundbegreber og naturvidenskabelig viden afgrænses og uddybes forståelsen af religion. 

Hvad er religion, som fysik og biologi ikke er? Hvad er liv, sansning og bevidsthed for noget, og hvad har det med religion at gøre? Hvilken betydning har religion for værdierne i samfundet? 

I løbet af projektet kommer eleverne forbi en perlerække af personer: Jesus, Charles Darwin, Pascal, Niels Bohr, Descartes, Galilei, Peter Kemp, Immanuel Kant, K E Løgstrup, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Thomas Aquinas, N F S Grundtvig, Jesper Hoffmeyer. 

Projektet indeholder

 • Klassesæt med elevhæfte på 32 sider med opgaver
 • Hjemmeside med digital udgave af elevhæftet
 • Lærervejledning 

Tilmeld din klasse >>>

 

Hvor er opladeren?

med oplæg og miniudstilling for klassen

 • Klassetrin: 7. - 10. klasse 
 • Fag: Kristendomskundskab 
 • Antal lektioner: 7 lektioner. 
 • Tilmeldingsfrist: 5. september

 

Hvad gør du, når batteriet er fladt, og du ikke kan få forbindelse til verden omkring dig?

 Det havde Grundtvig faktisk nogle holdninger til. Han talte om ånd, som en slags trådløst internet mellem mennesker; og han koblede bl.a. ånd sammen med frihed. Denne ordforbindelse har også fundet vej til Folkeskolens formålsparagraf, hvor der står, at skolens virke skal være præget af åndsfrihed. 

Men hvad er ånd? I projektet skal eleverne forsøge at indkredse dette luftige begreb ved at arbejde med Grundtvigs to beskrivelser af ånd:

 • ånd som forbindelse, hvor den enkelte er forbundet til nogen og noget gennem stedets historie, erindringer, kultur, myter, sagn, sange, sansninger, sprog og traditioner
 • ånd som kraft – gennem nyere kraftmetaforer, fx powerbank, oplader og hjertestarter.

Undervejs skal eleverne desuden reflektere over, hvad de selv har forbindelse til, og hvad der kan lade dem op. Refleksionerne indsamles og sendes til en sangskriver, der på baggrund af elevernes refleksioner forfatter og komponerer en sang, som forbinder elevernes ord, og sangen bliver dermed en nutidig kommentar og efterklang til Grundtvigs tanker om ånd. 

I den endelige afslutning på projektet ser eleverne en videohilsen fra sangskriveren og lærer at synge den sang, hvor deres egne ord om ånd er blevet levende.

Tilmeld din klasse >>>

 

Lærerkursus 22/23

At være et menneske

- de mest betydningsfulde ord om den indre menneskelighed

- menneskets ensomhed og betydningen af mening

- livserfaringer om at være et menneske

 

 • Kristendomskundskab
 • Velegnet tema i 9. klasse
 • 7 delemner, som alle kan være udgangspunkt for eleverne individuelle projekt over det valgte tema
 • 7 introduktionsvideoer af ca. 3 minutter
 • 7 ppt-foredrag af ca. 15 minutter
 • 7 fordybelsestemaer til det selvstændige elevarbejde
 • Min. 4 fælleslektioner
 • Tilbydes hele året

De syv delemner er:

 1. Bevidsthed
 2. Enhed og forskellighed
 3. Ansvar og forandring
 4. At være et hjerte
 5. Mening og lykke
 6. Den religiøse dimension
 7. Smerte og lidelse

Ved tilmelding modtager læreren:

 • Link til hjemmeside
 • Lærerhæfte med kopier af alle powerpointpræsentationer og fordybelsestemaer
 • Samtalekort til den fælles undervisning i perioden før udtrækning af prøvefag og den personlige opgaveskrivning
 • Fordybelsestemaerne er tænkt som et støttende materiale i under den personlige opgaveskrivning 

Tilmeld din klasse >>>