8. klasse

Religionsfrihed - verden rundt 
- på mission for FN

- et digitalt projekt om frihedsrettigheder og krænkelser i verden i dag

 • Samfundsfag, - eller tværfagligt samarbejde mellem historie og samfundsfag
 • Lektionantal: 8
 • Ved tilmelding modtager læreren domæneadresse og adgangskoder til at gennemføre projekters missioner
 • Materialet er et rent digitalt materiale, men tekster til samfundsfag og historie kan downloades fra hjemmesiden
 • Udbydes til hele skoleåret

Materialet er særligt velegnet til faget samfundsfag i 8. klasse og emnet kan yderligere danne baggrund for valg af prøvetema det kommende 9. skoleår 
 

For et par år siden besøgte FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, Heiner Bielefeldt, for første gang i historien i Danmark og udfærdigede i forlængelse af sit en rapport om religionsfrihedens tilstand. Folkekirkens Skoletjeneste var med rapportøren på skolebesøg og optog i den forbindelse hans tale om religionsfrihed til eleverne på den pågældende skole.

I det aktuelle projekt, hvor denne video indgår, inviteres eleverne af en ny men fiktiv FN-rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at undersøge religionsfriheden og derefter rapportere om religionsfrihedens tilstand til FN’s sikkerhedsråd.

Undervejs i forløbet vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren, gruppedrøftelser om etiske dilemmaer og fælles præsentationer samt opsamlinger i klassen. 

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellige religiøs baggrund. 
 

Religionsfriheden krænkes rundt om i verden og der findes mange  eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner og ikke-religiøse livssyn både står som krænkere og som krænkede. Det er netop dette eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af religionsfrihed. 

Tilmeld din klasse >>

 

Lærerkursus/fælles forberedelse til undervisningen i religionsfrihed afholdes i efteråret 2019 på lokale folkeskoler.

Se lærerkursus >>>

 

Det perfekte menneske

- dilemmaer og etisk stillingtagen

 • Lektionstal ca. 6
 • Udbydes fra 15. november 2021

Etikforløb der sætter fokus på udfordringerne ved genteknologi og plastisk kirurgi. Hvorfor betyder vores udseende så meget for os? Og findes det perfekte menneske overhovedet?

Projektets mål er:

 • At eleverne får faktuel viden omkring kosmetisk operationer og om status og fremtids-perspektiver indenfor genmanipulation..
 • At eleverne får kendskab til nogle af de argumenter, der bruges i den etiske debat omkring kosmetiske operationer og genmanipulation.
 • At eleverne tilegner sig nogle etiske begreber og kategorier, som de selvstændigt vil kunne anvende i forhold til andre problematikker. I forløbet møder eleverne kristne ideer om det gode liv.
 • At eleverne udfordres til selv at tage stilling til de problematikker, som forløbet omhandler og møder 

Projektet omhandler to dilemmaer: Projekt smuk krop og Build-a-baby. Materialet til læreren indeholder kopiark og samtaleoplæg.

Tilmeld din klasse >>

 

At skrive på stjernesprog
 - om skabelse og det der ligner

- lyrisk og eksistentielt feltstudie i begrebet skabelse i samarbejde med tekstforfatter, rapper og musiker Kristian UFO Humaidan

 • Lektionsantal: 15
 • Tilbydes hele skoleåret
 • Begrænset antal klassesæt
 • Dansk

Kristian UFO Humaidian

Lyrik og skabelsesberetninger, unge og identitet. Det er nøgleordene i dette projekt, hvor vi tager moderne digtere i hånden og drager ud på en rejse – et feltstudie i skabelsesbegrebet. Vi undersøger to bibelske skabelsesberetninger og den naturvidenskabelige forklaring på universets opståen, vi stiller spørgsmål, samler på ord og skriver på stjernesprog.

Det gør vi i samarbejde med Kristian UFO Humaidan, anerkendt dansk rapper og tekstforfatter, der i de seneste år har afholdt flere skriveworkshops for unge. Kristian vil motivere og guide eleverne igennem et videoinstrueret skriveforløb i fem faser, der er produceret særligt til dette projekt. Skriveforløbet skal lede eleverne på sporet af ord og sprog, der kan indsamle og koncentrere det meningsfulde i deres eget liv, gennem en poetisk spejling af deres omverden.  

I projektet får eleverne afsættet til at arbejde med begrebet skabelse både kristendomsfagligt og eksistentielt samt danskfagligt og æstetisk.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning
 • Elevhæfter med opgaver, artikler og inspirationsmateriale
 • Adgang til hjemmeside med billeder og filer

Tilmeld din klasse >>

 

Sådan sagde lærerne om projektet med Kristian

"Elevernes udbytte var virkelig godt. Jeg var overrasket over, at alle elever fik skrevet så fine tekster - både fagligt stærke og fagligt svage elever" - Lærer på Øster Åby Friskole

"De har fået en super tilgang til lyrik ved selv at skabe. Det vil de klart kunne trække på, når de en anden gang skal læse lyrik." - Lærer på Issøskolen.

"Det fungerede godt med instruktionsvideoerne. UFO var nærværende, velformuleret og god til at formidle. Fedt med en professionel sangskriver. Inspirerende for eleverne!" Lærer på Musikefterskolen i Humble.