7. klasse

Samme religion, forskellige udtryk

... luthersk-, katolsk-, ortodoks- eller pinsekirke?

 • Kristendomskundskab
 • Lektionsantal: 7
 • Videoer med præster fra fire forskellige kirkesamfund
 • Udbydes hele skoleåret

Projektet introducerer eleverne for fire kristne kirkesamfund, - såvel historisk som aktuelt i Danmark i dag: Den danske folkekirke, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke og Pinsekirken (Mosaik). Materialet er forankret i Fælles Mål og bidrager desuden til elevernes forståelse af forskellighederne i dansk kultur. Materialet giver et autentisk billede af de fire kirkesamfund og indblik i deres aktuelle status i Danmark, samt historiske tilblivelse. 

Materialet tager afsæt i nadverfortællingen, som er det fælles udgangspunkt for de fire kirkers nadverritualer og af deres fortolkning af nadveren. På den tilhørende hjemmeside findes en systematisk samling af videoer optaget med præsten i de fire kirker, som forklarer kirkens syn på følgende emner: synet på præsteembedet, på gudstjenesten, nadveren, kirkerummet, jomfru Maria og præstens tøj.  

Projektet består af 4 faser: 

 • Fase 1: Kristendommens historie (1 lekt.)
 • Fase 2: Ritualer og sakramenter (1 lekt.)
 • Fase 3: Den danske folkekirke (1. lekt.)
 • Fase 4: Kristne retninger (3. lekt.)
 • Fase 5: Fremlæggelse (1 lekt.) 

Læreren modtager ved tilmelding:

 • Lærervejledning
 • Link til hjemmeside

Tilmeld din klasse >>> 


 


 

 

 

100% fremmed ??? 
- med oplæg og miniudstilling for klassen

... et projekt om identitet, værdier og religionsfrihed

 • 1 klasse ad gangen. Gerne to udstillinger i to klasser på samme skole samme dag, men ikke to over to dage.
 • 2 lektioner og adgang til lokalet 30 minutter før lektionerne til opsætning af miniudstilling
 • Klassen kan arbejde videre med emnet via projektets hjemmeside, 2-6 lektioner.
 • Klassebesøg tilbydes i månederne  oktober, november, januar, februar
 • Begrænset  antal udstillinger/klassebesøg
 • Fagene kristendomskundskab og dansk

Bemærk: Tilmeldte klasser skal være fleksible ift. det konkrete afviklingstidspunkt i klassen. Det skyldes hensynet til de to gæstelærere som besøger klassen sammen med udstillingen.

Besøgene kommer til at ligge tirsdage - onsdage - torsdage både formiddag og på den anden side af frokostspausen.

 

100% Fremmed? er et kunst-dokumentarisk udstillingsværk med 250 portrætter i tekst og foto af borgere i Danmark, som repræsenterer de 167.000 mennesker, som har fået asyl siden 1956 og frem til i dag. Nu har din klasse mulighed for at få besøg af udstillingen!

VI kan få et besøg af to skoleformidlere; en producent og én deltager fra udstillingen, og sammen med dine elever vil vi åbne et rum, hvor det er tilladt at italesætte tanker, følelser, fordomme og holdninger – og bringe ”os og dem” tættere på hinanden.

Med afsæt i den medbragte miniudstilling begynder undervisningen i 1948, hvor menneskerettighederne og dermed religionsfriheden blev vedtaget i FN. Igennem udstillingens fortællinger reflekterer vi i fællesskab med eleverne over begreberne identitet, religionsfrihed- og værdisæt.

Deltageren fra udstillingen vil fortælle eleverne sin personlige historie om at komme fra et land til et andet, fra én religionskultur til en anden, fra et religiøst værdisæt til et andet, og om, hvordan det har præget egen udvikling og identitet.

Eleverne kan relatere til deltagernes portrætter og fortællingerne om at finde et tilhørsforhold i verden - eller at føle sig fremmed eller udenfor. Samtidig opnår eleverne et godt afsæt for at lære at udtrykke sig mere selvstændigt om etniske, religiøse og kulturelle spørgsmål.

Tilmeld din klasse >>>