Tre-årigt lærerkursus 2022-2024

Kursusdatoer skoleåret 2021/22

 • Mandag den 21. februar 2022, kl. 13-16
 • Mandag den 7. marts 2022, kl. 13-16
 • Mandag den 21. marts 2022, kl. 13-16
 • Mandag den 4. april 2022, kl. 13-16

Sted

Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53,

2800 Kgs. Lyngby

mødelokale 1

Kursets hovedindhold: 

ETIK, LIVSFILOSOFI OG RELIGIØSE GRUNDPOSITIONER

Kursets formål er at give lærere, der underviser i kristendomskundskab uden baggrund og uddannelse i faget, et fagligt løft.

ETIK

1: Nytteetik - Pligtetik

 • Immanuel Kant og John Stuart Mill
 • Dekalogen

2: Dydsetik

 • Aristoteles

Løgstrups etik

 • Fordringen og livsytringerne

4: Handlingsetik - regeletik

5: Forbilledet

6: Forskellige religioners og livstolkningers etiske grundstandpunkter

 

LIVSFILOSOFI

1: Filosofi

 • Inddelinger og nogle hovedskikkelser

2: Den religiøse dimension

 • Grundspørgsmål, Liv, sjæl/legeme, menneske/dyr, trosbegrebet

3: Religionsfilosofi

 • Religionsbegrebet, det guddommelige, gudsbegrebet, tro/viden

4: Forskellige religioners filosofiske grundstandpunkter

 

TROSVALG OG TILVÆRELSESTYDNING

1: At være menneske

 • Tilværelsens grundvilkår og grundbegreber, det gode/onde, lidelsen

2: Meningsbegrebet

 • Victor Frankls logoterapi

3: Det skønne, gode og sande

4: Gud og det onde, foredrag

5: Forskellige religioners og livssyns grundholdning til mennesket

Oversigt over hele kursets indholdet

Kursustekster mv.

Kristendomsfagets formål

Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. 

Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne på de ældste klassetrin opnå viden om andre religioner og livsopfattelser. 

Stk. 3. Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund.

Kristendomsfagets officielle dokumenter

Links til fagets officielle dokumenter

>> Fælles Mål

>> Læseplan

>> Faghæfte

>> Vejledning 

 

Ressourcer

xxx