5. klasse

På rejse med Grundtvig

 • Klassetrin: 5-6. klasse 
 • Fag: Kristendom, historie 
 • Antal lektioner: 7-8 lektioner 
 • Sted: På skolen 
 • Levering af materialer: Oktober 
 • Tilmeldingsfrist: 5. september

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder. I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegne - serie, hvor to børn finder en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. 

Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundt - vig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold. 

Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv; en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund. 

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.

Tilmeld din klasse >>>

 

Hvad handler Bibelen om? 

- skabelse, fortælling og udfordring

 • Kristendom, billedkunst (tegneserieri)
 • Dækker hovedemnet "bibelske fortællinger" i 5. klasse
 • Elevhæfte 24 A4-sider fordelt på 11 temaer
 • Grundig lærervejledning
 • Lær eleverne at skelne mellem sansning og naturvidenskab
 • Tilmeldingsfrist 5. sept.

Lærervejledning med forslag til varierede arbejdsformer, individuelt, 2/2 og i CL-modeller.

Hvert tema er en dobbeltside med fire tekster pr tema. Eleverne kan læse teksterne på modstående side. - Temaet skabelse  er relateret til elevens oplevelse af verden og naturen, og lægger op til elevens naturbetragtning af farver, former og stemninger, herunder en bevidstgørelse af forskellen på en umiddelbar sansning og en naturvidenskabelig fornuft, hvorved gamle tekster kan få en fornyet relevans for forståelsen af tilværelsen.

Tegning og illustration er væsentlig i projektet, herunder at eleverne trænes i den enkle og udtryksfulde tegning og illustration.

Tilmeld din klasse >>>

 

5. klasses temaer er disse:

 • Tegn og forstå skabelsesberetningens logik
 • Sansning og fornuft, natur og videnskab
 • Godhed, skønhed, farver, årstider
 • Konger i GT
 • Profeter i GT
 • Jesu bjergprædiken
 • Jesus som lærer
 • Jesu venner
 • Jesu modstandere
 • Paulus
 • Breve og apokalypse
   

  Læreren kan evt. selv downloade manglende eksemplarer. Print som hæfte, foldet A3.

Læreren kan supplere undervisningen med bibelske billeder fra kunstens verden.

Se bibelske billeder >>>


 

Lærerkurser 22/23