4. klasse

Martin, den modige munk

- drama, 5 meter billedtæppe og rap

 • Historie, kristendom
 • Dramastykke i den lokale kirke
 • 5½ meters vægtæppe over Martin Luthers liv og reformationen kan lånes og udstilles på skolen, fx på læringscentret.
 • 2 lektioner til dramastykket
 • 1-2 lektioner til billedtæppet + uv. i reformationen
 • Tilbydes okt.-nov. og jan.-feb.
 • Klassen får 10 hæfter til indøvelse af en Luther-rap og link til indspillet video (vinder af landskonkurrence i 2017)

I efteråret 2017 så 66 klasser dramastykket om Martin Luthers liv i anledning af 500-året for reformationen.

Lærere kan fortsat ansøge skoletjenesten om en forestilling i den lokale folkekirke. Antal deltagende klasser vil være afhængig af kirkens egnethed, idet eleverne skal kunne se godt og følge med. Minimum er altid 3 klasser. Max. 5 klasser. Læreren kan således ikke tilmelde mindre end 3 klasser på 4. klassetrin. Der kan evt. suppleres med 5. klasser. 

Efter tilmelding hører læreren fra skoletjenesten. 

Indhold: 45 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende, - gerne en af klassernes lærere, idet en særlig forberedelse ikke er nødvendig. Børnene elsker, at en af deres lærere deltager.

Stykket dramatiserer reformationstiden ud fra Luthers livsforløb: barndom, strengt klosterliv, lydighed og opgør mod paven, anfægtelse, afladshandel, skærsildslære, tro, retssagen i Vorms, popularitet, bandlysning og afbrænding af pavens bandbulle, fangenskab med bibeloversættelse, salmedigtning, ægteskab, børn og religionskrig.

Der medfølger kun et mindre undervisningsmateriale (bl.a. link til 5 tegnefilm om Luthers samtid), idet det forventes at forestillingen knytter til ved undervisningen i reformationen i skolen, og dermed således til et eksisterende undervisningsmateriale. 

Ansøg om teaterforestilling >>>

 

Lån af billedtæppe, 5,5 meter langt

Billedtæppet kan lånes i max.14 dage og opstilles et sikkert sted på skolen, fx på læringscentret. Når du ansøger om lån af tæppet skal du angive ønskede uger, og flere alternative mulige uger. Du får svar tilbage fra skoletjenesten senest 1. september.

Du kan klikke på billedet og se et udsnit det i forstørret udgave.

Skolen kan endvidere få billedtæppet som aflang plakat (220 cm * 35 cm)

Ansøg om luthertæppet >>>

 

RAP - Martin Luther på 4 minutter

Lad klassen lære Rap om Luther og rap sangen efter teaterforestillingen i den lokale folkekirke.

Rappen kan ses med Lundtofte skoles 3. klasse, som vandt en landsdækkende konkurrence i anledning af reformationsjubilæet i 2017 med netop denne video.

Se video med  Luther-rap >>>


Flag og faner

- religion og symboler i flag og faner

Se video om projektet

 • Dansk, kristendomskundskab, historie
 • 6-8 lektioner, plus evt. 10 lektioner i håndværk og design
 • Læreren modtager lærervejledning, link til hjemmeside og et klassesæt af elevhæftet med klistermærker
 • Tilbydes hele skoleåret så længe lager haves

 

I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler med afsæt i centraler  bibelske fortællinger, uddrag af Grundloven og FNs erklæring om menneskerettigheder. Desuden elevens egne værdier. Udgangspunktet er symboler i flagene og deres historiske kontekst. Der kan også arbejdes kreativt i samarbejde med faget håndværk og design, hvor eleverne fremstiller flag og faner.

Tilmeldte lærere modtager lærervejledning og et klassesæt af et elevhæfte, hvor der arbejdes med 14 udvalgte flag, og hvor flagene som små klistermærker placeres på et verdenskort. Adgang til hjemmeside med supplerende materialer.

Tilmeld din klasse >>>


 

Øjeblik

- et øjeBLIK

 • Fag:  dansk og kristendom
 • Antal lektioner: 9-11
 • Tilmeldingsfrist: 3. september

Hvad vil det sige at være usynlig? Hvad vil det sige at se hinanden? Og kan man ligefrem blive usynlig, hvis man ikke bliver set?

Det usynlige barn og Mumimor

Sidstnævnte er sket for pigen Ninni, som optræder i mumiuniversets skaber Tove Janssons tekst Det usynlige barn. Ninni er blevet usynlig efter at have boet hos en slem dame. Hun bringes derfor til mumifamilien i håbet om, at mumimor kan få hende gjort synlig igen. Mumimor må give op på opgaven undervejs, men ikke desto mindre kommer Ninni langsomt til syne i mødet med familien og dens blik på hende.

Søren Kierkegaard

I forlængelse af Det usynlige barn præsenteres eleverne for Søren Kierkegaards tanker om at se og blive set af andre. For Kierkegaard er måden, hvorpå man ser hinanden altafgørende, da man med et enkelt øjekast kan tillægge eller frakende hinanden betydning.

Tilmeld din klasse >>>

Pesach og påske

- Jerusalem, højtider, symboler og måltid

 • Kristendom, dansk, madkundskab
 • 8-10 lektioner
 • Tilbydes principielt hele skoleåret, men er tilpasset påsketiden

 

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske, og hvad de betyder.

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem.

Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt?

Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad foreslå mad til den kristne påskefortælling. 

Tilmeldte lærere modtager undervisningsmateriale og adgang til hjemmeside med filmklip m.m. 
 

Tilmeld din klasse >>>

  

Aluu - Takuss!

- Hej, vi ses! - et projekt om religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark 

 • Dansk, historie, billedkunst og kristendomskundskab
 • 10 - 15 lektioner
 • Tilbydes fra ca. 1.november og til jul

hjemmeside med :

 • billedgalleri om henholdsvis Grønlands og Danmarks natur og kultur samt elevernes hverdag.
 • billedgalleri med grønlandske og danske juletraditioner
 • fire små vox-pop-film, hvor grønlandske og danske børn fortæller om en typisk hverdag for dem samt om, hvordan de fejrer og synger jul.
 • to videoer med introduktion af kristendommen i henholdsvis Danmark og Grønland.
 • en tegneserie om Hans Egedes rejse til og ophold i Grønland, som udsendes i klassesæt til alle deltagende klasser

I 2021 er det 300 år siden den dansk-norske missionær Hans Egede tog til Grønland for at udbrede den lutherske kristendomsforståelse blandt efterkommerne af de nordboere, der var taget derop i vikingetiden. Nordboerne var imidlertid væk, og Hans Egede mødte i stedet det arktiske folk inuit. 

Projektet handler om dette religions- og kulturmøde.  Hvordan fejrer man eksempelvis jul i Grønland og i Danmark? Og hvordan har centrale myter og fortællinger været med til at forme religion og kultur i de to lande?

Efter en kort præsentation af de to lande og de historiske forudsætninger for kristendommens komme til henholdsvis Danmark og Grønland arbejder eleverne med fortællingerne om Balders død, Jesu fødsel, død og opstandelse samt Havets moder. Her bliver de blandt andet præsenteret for forestillinger om skæbnetro og undergang versus opstandelse og evigt liv samt om havet versus himlen som det gode sted. 

Tilmeld din klasse >>>

 

Hvad handler Bibelen om?

- målrettet til 4. klasse

 • Kristendom, billedkunst (tegneserieri)
 • Dækker hovedemnet "bibelske fortællinger" i 4. klasse
 • Elevhæfte 24 A4-sider fordelt på 12 temaer
 • Lærervejledning
 • Tilbydes hele skoleåret

Materialet er en ramme om arbejdet med bibelske fortællinger. Hæfte på 24 sider i s/h 

Lærervejledning med forslag til varierede arbejdsformer, individuelt, 2og2 og i CL-modeller. Hvert tema er en dobbeltside med fire undertemaer/tekster pr tema. Eleverne kan læse teksterne på modstående side. 

Tegning og illustration er væsentlig i projektet, herunder at eleverne trænes i den enkle og udtryksfulde tegning og illustration.

Hæftets temaer:

 • Urhistorien, godhed
 • Urhistorien, ondskab
 • Abraham
 • Jakob - Israel
 • Josef
 • Moses
 • Jesu liv, begyndelser
 • Jesu undere
 • Jesu lignelser
 • Jesus som mester
 • Jesu liv, afslutningen
 • Jesu død og opstandelse

Tilmeld din klasse >>>

Download evt. selv manglende hæfter. Print som hæfte foldet A3.

Læreren kan supplere undervisningen med bibelske billeder fra kunstens verden.

Se bibelske billeder >>>