Lærerkurser 20/21

Religionsmøder i klasselokalet og interkulturel pædagogik

 • torsdag den 9. september 2021 i Odense
 • heldagskursus på Syddansk Universitet fra kl. 10-16
 • skoletjenesten betaler kursusafgiften  for et antal lærere i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner til arrangementet, som også er Religionernes Dag 2021


Religionernes dag 2021

Diversiteten i elevernes religiøse forudsætninger gør sig i stigende grad glædende som et vilkår for skolens undervisning i stadigt større dele af landet. Det betyder, at mange tidligere selvindlysende indforståetheder udfordres og at lærerne i deres forudsætningsanalyse for planlægning af undervisning skal inddrage andre parametre end tidligere.

Dagen vil byde på varierede oplæg om bl.a. aspekter og perspektiver i den interkulturelle pædagogisk og mere konkret om religions betydning for undervisning i kontroversielle og værdiladede emner.

Der vil være oplæg fra post.doc Søren Sindberg Jensen (SDU), lektor, ph.d. Karna Kjeldsen, Professionshøjskolen Absalon, lektor Laura Feldt og lektor Johanne Louise Christiansen, begge SDU og flere andre.

PROGRAM 

09:30: Morgenkaffe m. brød

10:00: Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen

10:05: Religionsundervisning i et minoritetsperspektiv – hvad, hvordan og hvorfor v. Søren Sindberg Jensen (post.doc, SDU)

10:40: Spørgsmål

10:50: At arbejde religionsfagligt med kulturmøder: En undersøgelse af metoder og tilgange til at arbejde religionsfagligt med kulturmøder i religionsundervisningen v. Karna Kjeldsen (ekstern lektor, SDU og adjunkt, University College Absalon)

11:25: Spørgsmål

11:35: Kaffepause

11:55: Identitet og fællesskab: religion, narrativitet og følelsesøkonomier – med eksempler fra antikken og i dag

v. Laura Feldt (lektor, SDU)

12:30: Spørgsmål

12:40: Frokost 

13:40: Den tekstuelle basis for ‟de svære spørgsmål” i Koranen og sunnaen

v. Johanne Louise Christiansen (adjunkt, SDU) 

14:15 Spørgsmål og diskussion

14:30: Kaffepause

14:50: Alternative perspektiver på kulturmøder i skolen… Fra familien, gadeplansmedarbejderen, pædagogen og politiet

v. NN

15:20: Spørgsmål

15:45: Farvel og tak v. John Rydahl

 

Den enkelte lærer sørger selv for transport. Skoletjenesten vil sende rejseforslag og vejledning til deltagende lærere, og foreslå et fælles rejsetidspunkt til og fra Odense.

Tilmeld lærerkursus >>>

Bemærk at tilmeldingsfristen til Religionernes Dag er fredag den 25. juni kl. 12.

Læreren får svar pr mail om optagelse tirsdag den 29. juni.

 

Søren Kierkegaards tænkning

Eftermiddagskursus med Pia Søltoft, ph.d. og lektor i etik og religionsfilosofi med særligt henblik på Søren Kierkegaard ved Københavns Universitet. 

Alle interesserede lærere er velkommen.

Tid: Torsdag den 2. september, kl. 13.30 til 15.30

Sted: Lundtofte kirkes Sognegård, Lundtofte Kirkevej 3, Kgs. Lyngby

Emne: Fem grundbegreber i Kierkegaards syn på eksistensen

Søren Kierkegaard er ubetinget Danmarks største filosof.

Han nåede at skrive om næsten alt væsentligt i sit korte liv, ikke mindst om kærligheden. Men i tilknytning til den skrev han også om skylden, friheden, angsten og troen. 

Det er disse fem grundlæggende eksistentielle begreber, der er omdrejningspunktet i det elevprojektet for 9. klasse "På kant med Kierkegaard" med fokus på Søren Kierkegaards tænkning. Det er også disse begreber Pia Søltoft vil give indsigt i som inspiration til arbejdet med det tilhørende elevprojekt.

Tilmeld lærerkursus >>>

 

 

  

"Børn, sorg og det eksistentielle sprog" - for lærere fra 0. - 4. klasse

- med særligt fokus på udvikling af barnets eksistentielle sprog

 • Eftermiddagskursus mandag den 13. september 2021, 13-15
 • Kursussted: Sorgenfri kirkes sognegård, Hummeltoften 1, 2830 Virum
 • Tæt på Sorgenfri S-togsstation, der ligger kun 250 meter fra kursusstedet
 • Kurset tager udgangspunkt i materialet "Sorg og livsmod", der er målrettet til 2. klasse, men alle interesserede lærere er velkomne. Fokus er de yngste børn i skolen.

Kursusholder Cand. Psych og ph.d. Dorte Toudal Viftrup

Dorte Toudal Viftrup er til daglig ansat på Syddansk Universitet., hvor hun aktuelt forsker i  "åndelig og eksistentiel omsorg og samtale på Hospice". Hun er bl.a. medforfatter til bogen: Relationspsykologi.

Dorte er endvidere særlig optaget af betydningen af børns eksistentielle sprog. I mange tilfælde er der tale om et manglende eller meget svagt udviklet  eksistentielt sprog, hvilket har negativ betydning for barnets evne til at takle sorg og kriser. Hvad er årsagen, og hvilken undervisning vil kunne medvirke til at udvikle barnets eksistentielle bevidsthed og sprog.

Afslutningsvis vises et par af de tegnefilm, som er lavet til projektet "Sorg og livsmod" og der samtales om, hvordan filmene kan anvendes i undervisningen sammen med de øvrige materialer, som er udviklet til brug i 2. klasse til projektet "Sorg og livsmod".

Tilmeld lærerkursus >>>
 


3-årigt grundkursus i faget kristendomskundskab
Del 1 skoleåret 2021/22
Hovedvægt ETIK OG LIVSFILOSOFI

Grundet corona-pandemien blev kurset aflyst forår 21 og er herefter ændret til et 3-årigt kursus med samme kursusforløb ved at forøge hvert år med en kursusdag.

Det 3-årige kursusforløb følger kompetenceområderne i Fælles Mål 2019:

 • Del 1, skoleåret 21/22
 • Del 2, skoleåret 22/23
 • Del 3, skoleåret 23/24

Kursets formål er at give lærere, der underviser i kristendomskundskab uden baggrund og uddannelse i faget, et fagligt løft.

Kurset afvikles hvert skoleår over fire eftermiddage fra kl. 13-16

Kurset er som udgangspunkt et samlet 3-årigt forløb, men i den udstrækning, der er ledige pladser, vil lærere kunne tilmelde sig det enkelte år.

Datoer skoleåret 21/22

 • Mandag den 21. februar 2022, kl. 13-16
 • Mandag den 7. marts 2022, kl. 13-16
 • Mandag den 21. marts 2022, kl. 13-16
 • Mandag den 4. april 2022, kl. 13-16

Sted

Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53,

2800 Kgs. Lyngby

mødelokale 1

 

KURSUSOPLÆG

Se det samlede kursusoplæg i overskrifter over de enkelte lektioner