3. klasse

På opdagelse i verden med Emma og Victor

- Et dannelsesprojekt for 3. klasse

 • Verden er det ydre og naturen, som man sanser
 • Verden er det indre, som man er, vil, føler og oplever
 • Verden er kultur, samfund og mennesker
 • Verden er viden om universet, som man ikke kan sanse
 • Verden er værdifulde holdninger, som bærer samfundet
 • Udbydes fra 15. september
 • Hjemmeside til elev og lærer
 • Klassen modtager et klassesæt med elevhæfter
 • Klassen modtager stor undervisningsplakat (70*100)
 • Timetal: 12-20 lektioner
 • Fag: Kristendomskundskab i samarbejde med dansk, og gerne i samarbejde med billedkunst og evt. natur og teknologi afhængig af klassens lærersammensætning og ønsker til projektets varighed.

Projektet vil overraske de fleste, når det som eneste tilgængelige materiale viser eleverne det virkelige størrelsesforhold mellem Solen, Månen og Jorden. 

Projektet udvider elevernes forståelse af, hvad menneskets verden og virkelighed er for noget. Måske vil eleverne for første gang udfordres af, at man er nødt til at tale i modsætninger, når man er på opdagelse i verden.

Skabelsesberetningens syv dage er projektets disposition, idet verdens grundlæggende kategorier kan afdækkes i samspil med de seks skabelsesdage. Den syvende dag derimod skaber mennesket samfundet.

Vores samfund bæres af et menneskesyn om menneskets værdi. Det mener skabelsesberetningen i særdeleshed noget om. Naturvidenskab siger den modsat ingenting om. 

Projektets plakat er et mylder af natur, dyr, huse, mennesker, symboler, kloder, videnskab og bevægelser. Projektets dannelse er samlet i plakaten og bruges gennem hele forløbet i samspil med elevens eget hæfte. Se plakat nedenfor.

Tilmeld din klasse >>>   

 


Den sidste have

- Hvordan siger vi farvel i kirken og hvordan mindes vi hinanden på kirkegården ?

Nogle af de lokale kirke i Kgs. Lyngby og Rudersdal har en kirkegård liggende omkring eller tæt ved kirken.

Enhver klasse skal på et eller andet tidspunkt undervises i emnet døden og den kultur og de ritualer, som er knyttet til døden.

Vi foreslår, at du som lærer kontakter din lokale kirke, og især hvis den også har en kirkegård. Vi foreslår dette program for besøget:

 • En halv time i kirken, hvor præsten forklarer kirkens begravelsesritual mv.
 • Der synges en typisk begravelsessalme
 • Klassen går herefter selv på opdagelse på kirkegården med en lille folder, "Den sidste have", som indeholder en række opgaver og forslag til fordybelse

Kontakt os i skoletjenesten, eller kontakt din lokale kirke.

Lokale kirker med kirkegård findes følgende steder:

 • Taarbæk kirke
 • Vedbæk kirke
 • Lundtofte kirke
 • Søllerød kirke

 

 

Han gik sig over sø og land

- fem fortællinger i øjenhøjde

 • Kristendom, dansk
 • 7-10 lektioner
 • Udbydes hele skoleåret
 • Tilmeldte lærere modtager undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof,  elevopgaver og adgang til hjemmeside med interaktivt kort og supplerende projektmateriale 

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med følgende 5 fortællinger fra Ny Testamente: Maria Bebudelse, juleevangeliet, den barmhjertige samaritaner, Jesus går på vandet og påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Eleverne vil her kunne spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som er vigtige her hos os i dag.

Til projektet er også knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.  

Tilmeld din klasse >>>         
 

o

   Se instruktionsvideo

Monstre på spil i kristendom, myter og folketro

 • Fag: Kristendomskundskab, dansk med mulighed for inddragelse af musik og billedkunst
 • Lektioner: 11 + evt. kirkebesøg
 • Udbydes: Oktober 2021 – juni 2022

Projektet indeholder:

 • Den kæmpestore oplæsningsbog Felix og Monstrene af Morten Dürr
 • Hjemmeside med lydspor til fortællingen
 • Faktakort
 • Lærervejledning med elevoplæg.
 • Mulighed for Kirkebesøg
 • Mulighed for lærerkursus

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene overhovedet overvindes?

Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også skal få indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.

Forfatter Morten Dürr har til brug i klassen skrevet en stor oplæsningsbog til projektet, som er illustreret af Julie Østergaard. Komponist Mathias Madsen Munch har komponeret et gennemgående lydspor. Lydsporet er en musikfortælling til bogen og er indspillet af et klassisk symfoniorkester.

Gennem fortællingen, illustrationerne og musikken møder eleverne sammen med de to børn Felix og Anna forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med.

Monstrene skal undersøges gennem lege og bevægelse, men også gennem de medfølgende faktakort som i punktform kategoriserer monstrene.

Samtidig med at der arbejdes danskfagligt og kristendomsfagligt med de forskellige monstre i historien, får eleverne også mulighed for selv at komme med deres bud på hvad de selv er bange for, altså hvordan deres eget monster ser ud, og hvordan man kan overvinde det.

I Kirkebesøget vil eleverne kunne høre lidt nærmere om kirkens monstre. Hvem er de, og tror man på dem i dag?

Hele projektet afsluttes med, at eleverne fremlægger deres egne monstre for hinanden.

Projektet indledes med endvidere med et muligt lærerkursus, som skal tilmeldes særskilt. Se nedenfor.

Tilmeld din klasse >>>   

Tilmeld lærerkursus >>>

 

Lignelser sat i spil

- store spørgsmål i enkle fortællinger

 • Kristendomskundskab
 • 6 lektioner
 • Udbydes til hele skoleåret
 • Projektet begynder normalt med et kirkebesøg med bl.a. oplægning af Kim Fupz Aakesons moderne udgave af den barmhjertige samaritaner
 • Tilmeldte lærere modtager undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof.
 • Klassesæt af spillet: Lignelseskort (6 sæt, evt. skal samme skole deles om et klassesæt af kortene)
 • Adgang til hjemmeside hvor lignelserne er oplæst 

I Det Nye Testamente findes en række såkaldte lignelser. Det er små historier, som Jesus fortalte for at forklare en pointe. En lignelse er en historie, som ikke er sket i virkeligheden, men som netop skal forklare noget, og som minder om noget, som kunne være sket i virkeligheden. 

Gennem projektet Lignelser sat i spil kommer eleverne til at arbejde med otte lignelser, der er nyformulerede til en moderne kontekst.  

Det drejer sig om: 

 • Den barmhjertige samaritaner
 • Den fortabte søn
 • Det mistede får
 • Arbejderne i vingården
 • Den gældbundne tjener
 • Det store festmåltid
 • Farisæeren og tolderen
 • Sennepsfrøet

Til projektet er der udviklet et kortspil: Lignelseskort, hvor det gælder om at få samlet så mange hele lignelser (fire kort) som muligt. Spillet vil gøre det lettere for eleverne at huske de enkelte lignelser, og så gør det jo heller ikke noget, at det samtidig kan være lidt sjovt! 

Projektet indledes med et kirkebesøg hvor eleverne præsenteres for lignelsen som genre og hører Kim Fupz Aakesons moderne version af den barmhjertige samaritaner.   

Tilmeld din klasse >>>

    Se introduktionsvideo

 

Lærerkurser 21/22

 

Øvrige materialer til indskolingen, som du som lærer er velkommen til bruge og plukke i