2. klasse

Sorg og livsmod

- når de mindste mister

 • Dansk, kristendom
 • 6 tegnefilm om børns konkrete sorg
 • Læreren modtager  ved tilmelding 14 vendespil til klassen, lærervejledning og adgang til hjemmeside
 • 6-8 lektioner ved brug af to af seks tegnefilm
 • Projektperiode fra oktober 22 til juni 23, men bemærk at der afholdes lærerkursus om "Børn, sorg og det eksistentielle sprog" den 27.2.2023

   

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art. Typisk rammer sorgen uanmeldt og ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen. 

Med afsæt i nogle små fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er? Hvornår den kan ramme én? Og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem. 

De seks tilhørende tegnefilm har disse overskrifter:

 • død
 • skilsmisse
 • fattigdom
 • misbrug
 • fortravlede forældre
 • alvorlig sygdom

Tilmeld din klasse >>>

 

Til projektet hører et lærerkursus, hvor der sættes fokus på børns sorg, men især på betydningen af, at vi i skolen formår at udvikle barnets eksistentielle og åndelige sprog. Læs mere om kurset her:

Se lærerkursus >>>
 


 

Englemysteriet

 • Målgruppe:1.-2. klasse
 • Lektioner: 15 - 45 minutter dagligt
 • Fag: Kristendomskundskab
 • Periode: December 2021
 • Medfølgende aktiviteter: Lågekalender
 • Materialer leveres: I løbet af oktober
 • Tilmelding: Senest 5. september

 

Selma og Svante har boet i Grønland de sidste tre år. Nu vil deres forældre gerne tilbage til Danmark for at være tættere på bedsteforældrene: Jytte, der er præst og Mogens, der er pensionist. Indtil deres nye hus er sat i stand, og mens forældrene afslutter de sidste opgaver i Grønland, flytter børnene ind på præstegården, hvor de skal være hele december.

Selma og Svante savner deres forældre og livet på Grønland, men da de finder noget mystisk på præstegårdens gamle loft, får de andet at tænke på. Tomme, gamle kartonæsker med fine bånd omkring og små skilte med sirligt håndskrevne numre. Hvad mon der er i æskerne? Hvorfor er der 17 af dem? Og hvem har anbragt dem på loftet? Vil det mon lykkes Selma og Svante at løse mysteriet?

Lågekalender og fortælling

Projektet består af en lågekalender og fortællingen Englemysteriet. Hver skoledag i december åbnes en låge i kalenderen, og bag lågen gemmer sig en illustration, der peger i retning af en engel fra enten Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Koranen, salmerne eller folketroen. Til hver illustration findes også et oplæg til en kort samtale samt forslag til en efterfølgende aktivitet. Projektets udformning gør det muligt at indlede hver dag i december med en kort lektion omkring engle med udgangspunkt i julekalenderen og de foreslåede aktiviteter.

Tilmeld din klasse >>>

 

   

Hver fugl synger med sit næb

 • Klassetrin:1.-3. klasse
 • Fag: Kristendomskundskab og musik 
 • Antal lektioner: 4-6 lektioner + mulighed for kirkebesøg (ved brug af to af de seks film) 
 • Hvor: På skolen (+ i kirken)
 • Levering af materialer: september/ oktober
 • Tilmeldingsfrist: 5. september

Denne talemåde stammer fra en af Grundtvigs sange, og det er netop Grundtvigs sange og salmer, der er projektets omdrejningspunkt. I projekt ”møder” eleverne Grundtvig i tre korte videoer, hvor han introducerer de sange, som eleverne skal arbejde med: 

 • Jeg gik i marken og vogtede får 
 • Velkommen i den grønne lund 
 • Morgenstund har guld i mund 

Et børnekor har indsunget de tre sange, og sammen med børnekoret kan klassen lære at synge dem. Gennem arbejdet med sangene får eleverne et begyndende kendskab til Grundtvig og hans tanker. Til hver sang er der øvelser og opgaver, hvor eleverne skal arbejde med projektets tematikker; den gode fortælling, som her er den bibelske fortælling om hyrdedrengen David, der bliver konge, fællessang og glæden ved livet. 

Hvis du og din klasse er interesserede i at besøge kirken og sammen med præsten og organisten synge de tillærte sange i kirkerummet, så skriv det som kommentar på tilmeldingen.

Tilmeld din klasse >>>

    

Lærerkurser 22/23