2. klasse

Sorg og livsmod

- når de mindste mister

 • Dansk, kristendom
 • 6 tegnefilm om børns konkrete sorg
 • Læreren modtager  ved tilmelding 14 vendespil til klassen, lærervejledning og adgang til hjemmeside
 • 6-8 lektioner ved brug af to af seks tegnefilm
 • Projektperiode fra oktober 21 til juni 22
 • Lærerkursus om "Børn, sorg og det eksistentielle sprog" den 13.9.21

   

Se introduktionsvideo

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art. Typisk rammer sorgen uanmeldt og ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen. 

Med afsæt i nogle små fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er? Hvornår den kan ramme én? Og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem. 

I løbet af 2021 vil der kunne ses seks tegnefilm om børns sorg ved oplevelse af

 • død
 • skilsmisse
 • fattigdom
 • misbrug
 • fortravlede forældre
 • alvorlig sygdom

Tilmeld din klasse >>>

 

Til projektet hører der et lærerkursus, hvor der både sættes fokus på børns sorg, men også på betydningen af, at vi i skolen formår at udvikle barnets eksistentielle og åndelige sprog. Læs mere om kurset her:

Se lærerkursus >>>
 


 

Dit og Mit
- med mulighed for besøg af dansetrup

Der er grænser alle steder: Mellem lande og i skolegården, mellem børneværelset og resten af huset eller mellem pladserne ved skolebordet. Grænsen mellem dit og mit. 

Hvorfor drager vi grænser og hvad sker der når de overskrides? 
I dette projekt undersøger eleverne synlige og usynlige grænser i deres nære verden. Målet er at de får en bevidsthed om, hvordan man i en fælles (skole)hverdag taler om, skubber til og respekterer hinandens grænser, så alle i klassefællesskabet får mulighed for at udfolde sig trygt og tilpas udfordret.
Der perspektiveres både til bibelske grundfortællinger om en forbuden frugt og et broderopgør, samtidig med at der inddrages bevægelse og idrætsfaglighed, fordi grænsedragning i idrættens regelsæt er et oplagt felt, eleverne kender til.

Klassen har endvidere mulighed for at få besøg af danseinstruktør-duo, der lader eleverne prøve kræfter med de grænser, der findes inden for dansens verden. Eksemplerne fra både dansen og bibeltekster åbner op for samtalen i klassen om, hvordan vi gennem kampe, kompromiser og tilgivelse omgås hinandens grænser.

 • Fag: Idræt, Dansk, Kristendomskundskab
 • Målgruppe: 2. klassetrin
 • Lektioner: 10 – 12
 • Periode: april-juni 2022

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsvejledning
 • Mulighed for kirkebesøg

Tilmeld din klasse >>>

Ansøg om dansetrup >>>

   

Why we wear

- et farverigt projekt på engelsk om religiøs beklædning og kultur

 • Engelsk, billedkunst, kristendomskundskab og dansk
 • Antal lektioner: 5 - 7
 • Udbydes hele skoleåret

 

”Hello, my name is Yusuf. I am 7 years old. I wear a Kippah. I like to play football.” - Sådan begynder én af de fem små fagbøger, hvor forskellige børn, der hver bærer deres religions karakteristiske (hoved)beklædning, præsenterer sig selv.

I projektet møder eleverne børn fra en jødisk, kristen, muslimsk, buddhistisk og sikhisk baggrund og stifter bekendtskab med religionerne gennem netop beklædningsgenstande, symboler og hellige steder. Undervisningen tager udgangspunkt i en fælles læsning af en big book. 

Alle tekster er på engelsk. Læsningen følges op af sange, værksteder, arbejdsspørgsmål og skriveøvelser, der alle har til hensigt at bidrage til elevernes forståelse for kulturelle og religiøse udtryk, som grundlag for respekt for alle mennesker i et moderne samfund.

Tilmeldte klasser modtager:

 • Lærervejledning
 • Læs-selv bøger på engelsk: et klassesæt med fem forskellige bøger, hver i syv eksemplarer, samt en big book.

Tilmeld din klasse >>>
 

    

Lærerkurser 21/22

Øvrige materialer til indskolingen, som du som lærer er velkommen til bruge og plukke i