1. klasse

Englemysteriet

 • Målgruppe:1.-2. klasse
 • Lektioner: 15 - 45 minutter dagligt
 • Fag: Kristendomskundskab
 • Periode: December 2021
 • Medfølgende aktiviteter: Lågekalender
 • Materialer leveres: I løbet af oktober
 • Tilmelding: Senest 5. september

 

Selma og Svante har boet i Grønland de sidste tre år. Nu vil deres forældre gerne tilbage til Danmark for at være tættere på bedsteforældrene: Jytte, der er præst og Mogens, der er pensionist. Indtil deres nye hus er sat i stand, og mens forældrene afslutter de sidste opgaver i Grønland, flytter børnene ind på præstegården, hvor de skal være hele december.

Selma og Svante savner deres forældre og livet på Grønland, men da de finder noget mystisk på præstegårdens gamle loft, får de andet at tænke på. Tomme, gamle kartonæsker med fine bånd omkring og små skilte med sirligt håndskrevne numre. Hvad mon der er i æskerne? Hvorfor er der 17 af dem? Og hvem har anbragt dem på loftet? Vil det mon lykkes Selma og Svante at løse mysteriet?

Lågekalender og fortælling

Projektet består af en lågekalender og fortællingen Englemysteriet. Hver skoledag i december åbnes en låge i kalenderen, og bag lågen gemmer sig en illustration, der peger i retning af en engel fra enten Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Koranen, salmerne eller folketroen. Til hver illustration findes også et oplæg til en kort samtale samt forslag til en efterfølgende aktivitet. Projektets udformning gør det muligt at indlede hver dag i december med en kort lektion omkring engle med udgangspunkt i julekalenderen og de foreslåede aktiviteter.

Tilmeld din klasse >>>

 

   

Julekoncert

- med sanger og historiefortæller Stine Michel

 • Målgruppe: 1. klasse sammen med 0. og/eller 2. klasse
 • Lektioner: ca. 45 min.
 • Fag: Kristendomskundskab, dansk, musik
 • Periode: December 2022
 • Tilmelding: Senest 5. september
 • Hvor: På skolen. Max 6 klasser.

Traditionen tro vil fire skoler få tilbudt en stemningsfuld julekoncert ud på skolen. Fortæller og sanger, Stine Michel,​og en musiker vil sammen med børnene synge julen ind med kendte og nye sange. Samt skal eleverne høre Selma Lagerlöfs smukke fortælling om julerosen.  Man kan med fordel samle eleverne på tværs af klasser, således at 1. klasserne kan invitere 0. klasser og/eller 2. klasser med til koncerten. Normalt max 6 klasser efter pladsforholdene på skolen.

Julekoncerterne afholdes d. 12. og 13. december 2022 kl. 8.50 eller kl. 11.00 begge dage. Skriv i tilmeldingen hvilke af dagene og​tidspunkterne, der passer dig og din klasse bedst.

Ansøg om julekoncert >>>
 

Hver fugl synger med sit næb

 • Klassetrin:1.-3. klasse
 • Fag: Kristendomskundskab og musik 
 • Antal lektioner: 4-6 lektioner + mulighed for kirkebesøg (ved brug af to af de seks film) 
 • Hvor: På skolen (+ i kirken)
 • Levering af materialer: september/ oktober
 • Tilmeldingsfrist: 5. september

Denne talemåde stammer fra en af Grundtvigs sange, og det er netop Grundtvigs sange og salmer, der er projektets omdrejningspunkt. I projekt ”møder” eleverne Grundtvig i tre korte videoer, hvor han introducerer de sange, som eleverne skal arbejde med: 

 • Jeg gik i marken og vogtede får 
 • Velkommen i den grønne lund 
 • Morgenstund har guld i mund 

Et børnekor har indsunget de tre sange, og sammen med børnekoret kan klassen lære at synge dem. Gennem arbejdet med sangene får eleverne et begyndende kendskab til Grundtvig og hans tanker. Til hver sang er der øvelser og opgaver, hvor eleverne skal arbejde med projektets tematikker; den gode fortælling, som her er den bibelske fortælling om hyrdedrengen David, der bliver konge, fællessang og glæden ved livet. 

Hvis du og din klasse er interesserede i at besøge kirken og sammen med præsten og organisten synge de tillærte sange i kirkerummet, så skriv det som kommentar på tilmeldingen.

Tilmeld din klasse >>>

På opdagelse i den lokale kirke

- læring gennem sansning

 • Kristendomskundskab, dansk
 • 1-2 lektioner
 • Bedst mens vejret er godt
 • Kontakt skolens lokale folkekirke
 • Find din skole og kirke på forsiden>>>
   

At forstå, hvad er kirke er gøres bedst ved at besøge en kirke og se, høre og føle, hvad en kirke er. 

Et besøg kan fx bestå af disse elementer:

 • en fælles morgensalme
 • et møde med organisten, som lader klassen opleve nogle af orgelet mange muligheder
 • kirkens kunst
 • kirkens inventar, døbefond og nadverbord
 • præsten og hans sort-hvide dragt
 • kirkens messehagler og hvorfor er de så forskellige i farvevalget
 • kirkeklokken og dens betydning (ringning, kimning, bedeslag)
 • hvem kommer i kirken?
 • hvem arbejder i kirken?
 • evt. en gåtur omkring kirken på kirkegården
 • tårnet og våbenhuset
 • sorg og glæde i kirken

Lærerkurser 22/23