0. klasse

Den første jul - med alle sanser

 

” Det bankede på. Efraim gemte sig bag nogle høballer. Det bankede på igen. Efraim åbnede stadig ikke døren. Døren gik op og ind trådte den unge mand og den unge kvinde. ”Undskyld, er her nogen? Beklager vi kommer brasende så sent, men min forlovede, Maria, er højgravid og kan føde når som helst. Kroejeren sagde, at vi kunne være her, og at der foruden dyrene ville være en stalddreng? Efraim sagde stadig ikke noget og håbede, at de ikke ville opdage ham, hvis han bare sad bomstille. De måtte ikke møde ham nu, hvor han så sådan her ud med slidt og laset tøj, beskidt og lugtende som alle dyrene, som han havde taget sig af i stalden.”

 

I dette forløb får I besøg i klassen af skoletjenestens konsulent, Esther Davies, der vil fortælle juleevangeliet fra stalddrengens Efraims perspektiv. Stalddrengens oplevelser er på mange måder usædvanlige, men mest undrer han sig over det lille barn, de kalder Jesus og ikke mindst hans blik. Ofte oplever Efraim, at være nærmest usynlig for de voksne i huset, og han har vænnet sig til at slå blikket ned, når han taler med nogen. Men over for det lille barn i fodertruget oplever han ikke, at han skal slå blikket ned. Tværtimod.

Undervejs i fortællingen inddrages forskellige sanseindtryk og -genstande, sange og bevægelser.  

Alle materialer og besøg er gratis. Der er begrænset antal besøg, der fordeles efter tilmeldingsfristen.

  • Klassetrin: 0. klasse
  • Kompetenceområder: Sprog, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab.
  • Lektioner: 2
  • Dato og tidspunkt: 6.-8. december og 13.-14. dec. kl. 10.00-11.30, skriv i tilmeldingsblanketten hvilken dato du og din klasse ønsker besøg.                                      
  • Tilmeldingsfrist: 5. september

Tilmeld din klasse >>>