Sorg og krise

Et forløb, hvor psykologiske teorier om sorg konfronteres med menneskesyn og vidensformer uden for den etablerede psykologi. Gennem en række eksistentielle og etiske spørgsmål udfordres teorienes styrker og svagheder som beskrivende for sorgens væsen og kulturens rummelighed over for den sørgende eller kriseramte.

Undervisningsforløbet dækker læreplanens kernestof og faglige mål for både Psykologi C og Psykologi B. Mere specifikt tilgodeser forløbet læreplanens formålsbeskrivelse, idet der inddrages ”forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger”, og det gøres muligt for eleven at ”vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd” og særligt, som det er betonet under faglige mål for Psykologi B, ved at bevidstgøre om ”psykologiske teoriers historiske og kulturelle kontekst”

Download beskrivelse

Foredrag ved teaterinstruktør Katrine Wiedemann: 

"Sorgen som tema i kunsten"

Samtale i klassen med en lokal sognepræst


Send ansøgning til skoletjenesten om foredrag og/eller samtale i klassen med en lokal sognepræst om sorg og krise. Foreslå gerne flere konkrete tidspunkter.

Send mail