Salmer

Dette forløb er målrettet undervisningen i dansk i de gymnasiale uddannelser.  

Det er bygget op kronologisk med nedslag i danske salmer fra Thomas Kingo til Jacob Knudsen. Det kan både læses som et samlet forløb på ca. 6-8 moduler, eller man kan vælge at læse enkelte salmer. 

Indledende introduceres til salmegenren som digt og kunstværk samt som brugstekst i den protestantiske gudstjeneste. Til hver salme lægges op til at eleverne først får en indføring i salmedigterens kristendomssyn samt et blik på salmens litterære samtid. Desuden er det muligt for eleverne at fordybe sig i salmernes intertekstualitet med Bibeltekster, som direkte vil fremgå af materialet.  Med materialet følger forslag til analysespørgsmål, der fagligt understøtter især den sproglige og litterære analyse i faget, men også kommer ind på salmens kommunikationssituation i forskellige brugssammenhænge.  Endeligt gives der bud på, hvordan man kan understøtte fortolkningen af salmen gennem fx æstetiske bearbejdninger eller i møder, der flytter fokus ud af klasselokalet. Folkekirkens skoletjeneste indgår gerne i samarbejdet og stiller desuden en række ressourcer til rådighed (se længere fremme i materialet).  

Anvendt materiale

Forløbsmaterialet er let at gå til, da det helt kan begrænses til viden, som alle har fri adgang til på internettet:

  • Salmeteksterne med tilhørende tekstnoter samt biografiske noter er hentet fra http://www.dendanskesalmebogonline.dk
  • Bibelreferencer i salmerne er gjort nemt for eleverne at gå til med henvisninger til den autoriserede danske bibeloversættelse på  http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline.
  • Baggrundsviden om tiden og salmeforfatteren er hentet fra http://www.salmeriundervisningen.dk/smerte.htm, der er undervisningsmateriale tilrettelagt af Helle Krogh Madsen og John Rydahl til grundskolens afgangsklasser (vil fint fungere i ungdomsuddannelserne).
  • Andre baggrundsartikler, der kan understøtte elevernes arbejde med at analysere og fortolke salmerne i deres kristne forståelsesramme ligger tilsvarende i materialet som links.

Supplerende materiale

Ønsker man at arbejde med lærebøger, der er rettet mod undervisning i dansk på ungdomsuddannelserne, skal især anbefales side 83-104 i Maja Bødtcher-Hansen og Michela Sloth Carlsens undervisningsbog Med tiden. En litteraturhistorisk arbejdsbog (Gyldendal, 2012). Her findes en udmærket indføring i salmegenren med nedslag i tekster af de fire salmeforfattere Kingo, Brorson, Grundtvig og Ingemann.

Download materiale