Luthers liv og lære

ved Bruno Rasmussen, Nærum kirke

Foredrag om Luthers liv fra 1483-1546, teserne fra 1517, hans salmer og katekismer og andre centrale emner i den lutherske lære.

Danmark og reformationen - 1500-tallet og nu

ved Bruno Rasmussen, Nærum kirke

Foredrag om nogle af de begivenheder, steder og personer, der spillede en væsentlig rolle i forbindelse med reformationen i Danmark - og samtidig fokuseres der på, hvad det var og er, der er centralt i den lutherske kristne tro. 

SEND MAIL OM ØNSKE OM FOREDRAG

Frihed, lighed og Gud

ved Jørgen Bo Christensen, Lundtofte kirke

En præsentation af Luthers tanker med udgangspunkt i hans skrift Om et kristenmenneskes frihed fra 1520.

 

Den frie eller den trælbundne vilje?

ved Christian Fink Tolstrup, Holte kirke

Foredrag om frihedsbegrebet hos Martin Luther, som forholder sig polemisk til humanisten Erasmus af Rotterdams forestilling om viljens frihed. Et problem den kristne tænkning har kæmpet med fra Augustin til Kierkegaard.

 

Luther og samfundet

ved Lisa Tikkanen Pagh, Christianskirken

Luther får tit æren for, at vi i vores moderne samfund har en adskillelse mellem kirke og stat, religion og politik. Men hvad siger han selv om den sag? Få indblik i Luthers toregimentelære og trestandslæren, hvor staten, kirken og familien sammen tjener til at opretholde en gudsvillet orden.

10 spørgsmål om Luther

ved Jørgen Demant, Lyngby kirke

Her får eleverne mulighed for at præge foredraget gennem spørgsmål, de selv stiller, og som sognepræst Jørgen Demant tager afsæt i i sit foredrag om Luther og reformationen. Foredraget egner sig især godt, hvis I på forhånd har arbejdet med Luther i undervisningen, og gerne i en dialog med Jørgen Demant inden, hvis det er et ønske. Elevspørgsmålene skal fremsendes af klassens lærer senest 14 dage før den aftalte dag for foredraget.