Opstandelse

... hvad er det nu lige det er?

Forløbet om opstandelsen er det første i en række, der hver formidler et centralt begreb inden for kristendommen.  

Forløbene er tænkt som nedslag, der kan udfoldes i religionsundervisningen over blot 1, 2 eller 3 moduler; som et supplement, der let og spontant kan trækkes ind, hvor fx aktuelle debatter skærper elevernes nysgerrighed efter at dykke ned i forklaringer og perspektiver inden for et specifikt emne. De kan naturligvis også indgå som fordybelsespunkter i den planlagte undervisningen inden for kristendommen.   

Tanken er, at eleven gennem disse nedslag vil kunne bruge den religionsfaglige viden til aktivt at forholde sig i en debat om fx opstandelse versus reinkarnation, idet eleven gennem arbejdet med leksikale artikler, bibelske tekstpassager og polemiske artikler kan deltage i besvarelsen af spørgsmålet: Opstandelsen – hvad er du nu lige det er?  

Der kan udvælges i materialet alt efter, hvordan den enkelte lærere ønsker at tilrettelægge undervisningen. Materialet er samlet i tre dokumenter:

  • 1. del giver eleverne mulighed for at redegøre for opstandelsesbegrebet gennem inddragelse af opslagsartiklerne fra to leksika samt passager fra Biblen, der udlægger opstandelsen. Der er arbejdsspørgsmål til de enkelte tekster.
  • 2. del giver eleverne indsigt i nogle af de centrale diskussioner, der opstår med afsæt i  forskellige fortolkninger af opstandelsen. Her inddrages trosbekendelsen samt avisartiklerne, der stiller opstandelsestanken i et polemisk lys. Der er arbejdsspørgsmål til de enkelte tekster.
  • Det supplerende materiale samler billed- og tekstforslag, som er kunstneriske bearbejdelser af opstandelsesmotivet.  Download materiale

Foredrag

I kombination med materialet – eller som en anden måde at tilrettelægge undervisningen på – tilbyder skoletjenesten også at arrangere oplæg af foredragsholdere, der er specialister i feltet. 

For mere information

Kontakt gymnasielærer Rikke Winch på tlf: 41281114

Send mail