Søren Kierkegaard

Kierkegaard og selvrealisering

Et refleksionsforløb om identitet, diagnosesamfund og den evige kamp for at blive sig selv

Der findes ingen åndens sundhed. Ånden er pr. definition syg, da den altid er spændt ud mellem det endelige og uendelige, det timelige og det evige, det nødvendige og friheden

Forløbets formål er, at eleverne reflekterer over disse spørgsmål:

- Hvad er et selv?

- Kan jeg blive mig selv?

- Er det menneskets opgave at realisere sig selv?

- Hvad opfatter vi som det normale og sunde - og set unormale og usunde

- Hvilket menneskesyn rummer ideen om selvrealisering?

Download forløbsbeskrivelse:

Foredrag for 1 - 3 hold, 90 minutter

Mulighed for gratis foredrag på gymnasiet ved cand.theol og Kierkegaard-forsker Christian Hjortkjær over emnet:

Søren Kierkegaard og selvrealisering


Send mail om ønske om foredrag. Tilbuddet gælder gymnasier i Kgs.Lyngby og Rudersdal

Foredraget kan bestilles hele skoleåret. Dato afklares med foredragsholderen.

Send mail

I Kierkegaards fodspor


Til jubilæumsåret for Søren Kierkegaard fødsel i 1813 oprettede Folkekirkens Skoletjeneste i Kgs-Lyngby-Rudersdal og Helsingør hjemmesiden: www.ikierkegaardsfodspor.dk

Se hjemmesiden

Gennem ni små videoer kan eleverne få et første kendskab til Kierkegaards liv, bosteder og forfatterskab.

Hver video findes som tekst og med tilhørende udpluk på 2-4 sider fra ni væsentlige steder i Kierkegaards forfatterskab.

Endvidere oversigt over det dobbelte forfatterskab (det filosofiske og det opbyggelige), samt oversigtskort over de fleste af Kierkegaards bosteder i København.

Med oversigtskortene i den ene hånd og en smartphone i den anden (via QR-koder), kan de ni videoer levendegøre Kierkegaards liv og tænkning under en faktisk byvandring.