Hvad gør os til mennesker?

Projektbeskrivelse

Hvad gør os til mennesker?

- et undervisningsprojekt, der ruster eleverne til at indgå i aktuelle etiske debatter 

Tema:

Hvad gør os til mennesker? Hvilke etiske dilemmaer opstår, når vi teknologisk får mulighed for fx at regulere vores bundethed til kroppen eller optimere vores liv på anden vis? Hvad kan vi? Og hvad bør vi? Og hvordan afspejler vores etiske positioner i debatten vores forskellige syn på, hvad et menneske er? 

Tid og sted:

Projektet afvikles på eget gymnasium i efterårssemesteret. Workshopdagen fastlægges efter aftale ved tilmelding.  

Projektets sigte:

Projektet sigte er at bidrage til ungdomsuddannelsernes dannelsesaspekt. Således lægges der op til undervisnings- og arbejdsformer, der:

  • lirker til elevernes kritisk-analytiske sans
  • klæder eleverne på til at kunne tage medansvar og deltage myndigt, lyttende og aktivt i en demokratisk samfundsdebat
  • arbejdes innovativt med det formål at støtte elevernes refleksioner over tunge, etiske problemstillinger, der indgår i en autentisk offentlig debat
  • giver eleverne mulighed for at arbejde med forskellige menneskesyn, som implicit eller eksplicit er til stede i debatternes positioner – fx et naturvidenskabelig over for et religiøst menneskesyn.

Tilmelding:

For tilmelding til projektet eller for yderligere information kontakt Rikke Winch på tlf. 41 28 11 14 eller e-mail. Forløbet er forbeholdt ungdomsuddannelser i Rudersdal og Kgs. Lyngby med tilmelding før 1. september 2018.

 

     

 

Materialer til download

Tre undervisningsfaser:

Fase 1: Optakt med undervisning af egen lærer (i religion, filosofi, biologi, dansk, engelsk eller samfundsfag). Estimeret til 1-3 moduler. Download materialet:

Fase 2: Etik-workshop (1/2 dag), hvor alle involverede hold deltager i en fælles etisk debat. Debatten styres af bioetiker Mickey Gjerris, og eleverne vil undervejs i grupper på 4-6 arbejde med konkrete etiske problemstillinger, der berører det grundlæggende spørgsmål – hvad er et menneske? Tanken er, at eleverne skal udfordres til at reflektere over problemstillinger i krydsfeltet menneske og teknologi ud fra forskellige etiske positioner og menneskesyn. Fx undersøges argumentationen ud fra et religiøst menneskesyn versus et positivistisk/naturvidenskabeligt. Download materialet:

Fase 3: Formidlingsopgaver, hvor elevernes udfordres til aktiv deltagelse i debatten gennem forskellige former for kunstneriske, æstetiske eller kommunikative bidrag. Rammen for disse kan tilpasses og udvikles i samarbejde med de enkelte deltagende gymnasier, men kunne fx være: Essaykonkurrence eller fotoudstilling på skolen. Estimeret til 1-2 moduler. Download materialet: