Årsplanlægning, materialer, årsplan til forældre

  • Årsplan for 1., 2., og 3. klasse. Ideen er, at enhver lærer her umiddelbart kan gå igang med en struktureret årsplan og man vil ved at følge planen komme hele læseplanen rundt. Det hele er præget af enkelthed og det ligger således underforstået, at den enkelte lærer indbydes til at lægge sit personlige engagement og et lokalt præg ind i årsplanen. - Det kan uden tvivl gøres med højere kvalitet, - men alle har mulighed for at kunne komme enkelt i gang og kunne følge en plan. En årsplan til forældrene kan udprintes i undermenuen til den enkelte årgang. Ligeledes en lektionsplan "35 lektioner". Til 1. klasse er der lavet en konkretiseret undervisningsplan til det første halve års lektioner.
  • Kravene til læreren: Læreren skal anskaffe en bestemt bibeludgave: Bibelselskabets børnebibel (genfortælling): "De mindstes Bibel" af Synne Graff, Bibelselskabets Forlag 2008. Desuden er planen baseret på, at klassen umiddelbart kan bruge nettet via projektor eller smartboard i klassen. Her hentes billeder, diasserier mv.
  • De bibelske fortællinger kan læses op fra "De mindstes Bibel". Hvis læreren som forberedelse selv læser den i detailplanen - "35 lektioner" - angivne original-bibeltekst vil man være forberedt til også selv at kunne udvide den trykte fortælling i "De mindstes Bibel" med en fri fortælling - uden at indlevelsen bliver ren fri fantasi!