Den danske Folkekirke

 • 83,1 % af alle danskere er medlemmer af folkekirken
 • folkekirken består af 10 stifter med hver sin biskop og domkirke
 • de 10 stifter er opdelt i 2125 sogne
 • folkekirken har ansat 2014 præster 
 • folkekirkens medlemmer samles i 2343 kirker

Mere statistik på kirkeministeriets hjemmeside.

Folkekirken er en evangelisk-luthersk kirke. På websiden lutherdansk kan du læse om Luthers liv og virksomhed og finde mange af Luthers oversatte skrifter. Teksterne kan frit downloades.

Folkekirken og grundloven

I grundloven fra 1953 kan man bl.a. læse følgende om Folkekirken:

 • §4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.
 • §6: Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.
 • §66: Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.
 • §67: Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
 • §68: Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.
 • §69: De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.
 • §70: Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.
 • §71; stk 1: Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Kirkeministeriet

Kirkeminister: Bertel Haader, cand.polit., partiet venstre.

Link til Kirkeministeriet