Tegninger til salmer

Salmer er generelt ikke lette at forstå for børn. En tegning, som visualiserer tegningens indhold kan åbne op for en dybere forståelse.

I fillisten herunder ligger oplæg med 1 A4 tegning pr salme. Salmens navn fremgår af filens navn.

Arbejdet med salmen kan følge denne skabelon:

1   Syng først salmen

2   Uddel (først nu) tegningen. Se på tegningen samtidig med at læreren - eller en elev i gruppen - læser en linie eller strofe op, hvorefter tekstdel og billeddel sammenhædes

3   Gengiv indholdet med egne ord

4   Syng salmen igen

 

Alle tegninger er af tegneren Jakob Kramer