Skoletjenestens konsulent

Poul Astrup

 • født 1953, gift med Jonna
 • bor i Vanløse
 • uddannelse: lærer med liniefag i tysk og fysik; cand.pæd. i religion og livstolkning, desuden studier i musik og filosofi. Fra 07/08 studerende i pædagogisk filosofi.
 • har tidligere arbejdet som
  • folkeskolelærer, 4 år
  • efterskolelærer, 5 år
  • efterskoleforstander, 9 år
  • friskolelærer, 2 år 
  • viceinspektør og skoleleder i folkeskolen, 6 år
 • Ansat i Folkekirkens Skoletjeneste som pædagogisk konsulent fra 1.8.2005

Skoletjenestens telefon 45 872 872

Mail på skoletjeneste@(if you can see this please update your browser)gmail.com

Træffetider

 • Lærere i Kgs.Lyngby og Rudersdal provstier er velkommen til at sende mails eller ringe om råd og vejledning.
 • Der kan også træffes aftaler om at mødes i Sognegården i Lundtofte, på Læringscentret i Lyngby eller på den enkelte lærers skole.