Skoletjenestens konsulent

Poul Astrup

 • født 1953, gift med Jonna
 • bor i Vanløse
 • uddannelse: lærer med liniefag i tysk og fysik; cand.pæd. i religion og livstolkning, studier i musik og filosofi, cand.pæd. i pædagogisk filosofi.
 • har tidligere arbejdet som
  • folkeskolelærer, 4 år
  • efterskolelærer, 5 år
  • efterskoleforstander, 9 år
  • friskolelærer, 2 år 
  • viceinspektør og skoleleder i folkeskolen, 6 år
 • Ansat i Folkekirkens Skoletjeneste som pædagogisk konsulent fra 1.8.2005

Skoletjenestens telefon 45 872 872

Mail på skoletjeneste@(if you can see this please update your browser)gmail.com