Årsplanlægning i grundskolen

Total-plan alle årgange - kristendomskundskab

Fælles Mål 2009 for kristendomskundskab er i nedenstående excell-fil omsat i et forslag til en total-planlægning for alle grundskolens årgange. Planen indeholder emneoversigter og vejledende lektionsantal for hvert klassetrin.

Den enkelte skole vil kunne anvende total-planenen som udgangspunkt for den lokale total-planlægning eller for den enkelte lærers årsplanlægning.

I hovedmenuerne udskoling, mellemtrin og indskoling gives der desuden for hvert enkelt klassetrin et oplæg til:

  • årsplan til forældrene
  • lærerens årsplan