Det perfekte menneske

Materiale for 7.-9. klasse. Udsendes primo dec. 2011        

   Tema 1:

   Projekt smuk krop

   Tema 2:

   Build-a-Baby

Mål med forløbet:

 

At eleverne får faktuel viden omkring kosmetisk operationer og om status og fremtidsperspektiver indenfor genmanipulation.

At sætte fokus på, hvordan en efterstræbelse efter den perfekte krop eller de perfekte egenskaber lægger op til etiske overvejelser.

At eleverne får kendskab til nogle at de argumenter, der bruges i den etiske debat omkring kosmetiske operationer og genmanipulation.

At eleverne tilegner sig nogle etiske begreber og kategorier, som de selvstændigt vil kunne anvende i forhold til andre problematikker.

At elevernes bringes til at overveje, hvordan kristne etiske begreber og værdier kan have betydning for vurderingen af forløbets to problematikker.

At eleverne udfordres til selv at tage stilling til de problematikker, som forløbet omhandler.

 

Bestilling af materiale