Grundteser om Jesus

1: Jesus er Gud

 • derfor kaldes han Guds Søn med identitet, væsen og guddommelighed som Gud-Fader
 • derfor kaldes han Guds ord, - logos -, og han er således Guds menneskeliggjorte tale, Guds udtrykte billede, Guds nærhed og Guds kærlighed på jorden
 • derfor er Jesus evig og udødelig

 2: Jesus er menneske

 • derfor kan vi forstå den ellers uforklarlige og ufattelige Gud
 • derfor kan mennesket forstå sin identitet ud fra Gud
 • derfor gør Jesus Gud nærværende
 • derfor har Jesus levet et helt almindeligt liv med fødsel, barndom, sygdom, lidelse og død

3: Jesus er Gud og menneske

 • Jesus forener Gud og menneske i sin person
 • Jesus er et mysterium for tanken, både fordi han er guddommelig og fordi han forener det uforenenige: Gud og menneske
 • Jesus blev menneske ved jomfru Maria (inkarnationen)
 • Jesus døde og blev begravet som menneske og opstod  legemligt fra de døde
 • han blev gennem sin opstandelse forvandlet fra sin dødelighed og opfor til himmels: til den overjordiske, udødelige, guddommelige og himmelske virkelighed
 • han udførte et unikt stort antal mirakler, helbredelser og naturundere
 • Jesus kan ikke beskrives uden miraklet, - og miraklet kan ikke forklares naturvidenskabeligt fyldestgørende
 • Jesus er kristendommens absolutte centrum

4: Jesus er Frelser

 • essensen af betydningen af Jesu navn er frelse
 • han befrier mennesket fra meningsløshed, skyld og død
 • ordet frelse udtrykker en nødvendighed og den eneste mulighed
 • frelsens mysterium forklares gennem flere forskellige ord: forsoning, tilgivelse, forløsning, befrielse, genfødelse, nåde, fred, helbredelse, retfærdiggørelse, sejr over døden, evigt liv

5: Jesus er Herre

 • derfor er al magt i himlen og på jorden overgivet til ham
 • derfor er han sejrherre over døden
 • derfor er han herre over al dæmoni
 • Jesus vil komme til jorden igen, standse tiden og dømme alle levende og døde

6: Jesus er Guds kærlighed til mennesket

 • derfor er han kærlighedens absolutte forbillede
 • derfor er troen et kærlighedsforhold til Gud
 • derfor er kærligheden Guds bud og vilje med menneskelivet

7: Jesus er sandheden

 • i kristendommen er sandheden en person og ikke et begreb
 • kristendommen er unik
 • på grund af Jesus er sandheden både fornuft og åbenbaring
 • på grund af Jesus er kristendommen både en etisk forpligtelse, et enkelt og glædeligt budskab om frelse ved tro for alle mennesker, et kald til overgivelse og efterfølgelse, et paradoks for tanken

8: Jesu væsentligste titler

 • Messias (Kristus)
 • Herren (Kyrios)
 • Menneskesønnen
 • Mester
 • Frelser
 • Guds Søn
 • Logos (Ordet)