Grundteser om Gud

1: Gud er uden for verden som verdens Skaber

 • derfor er Gud ikke en del af verden, men er usynlig, - skjult, usanselig,  transcendent
 • derfor er åbenbaring det begreb, som forklarer at Gud alligevel giver sig til kende, - gennem inspiration og profetisme, i mirakler, og især i inkarnationen, - det at Gud blev menneske i Jesus Kristus
 • derfor kan Gud kun erkendes indirekte gennem naturen
 • derfor kan man ikke bevise Gud
 • derfor kan man ikke modbevise Gud
 • derfor er Gud ikke underlagt hverken rum eller tid, men er - guddommelig

2: Gud er treenig - 1 og 3

 • treenigheden er et mysterium, som sprænger sproget og bryder logikken
 • Gud er ikke én man kan tælle, ligesom man tæller ting
 • Gud er Faderen, Sønnen og Helligånden
 • Gud er både én og et fællesskab. Gud er personlighed.

3: Guds væsen matcher ikke sproget

 • sproget er egnet til at forstå og forklare alt det, som kan ses, sanses og opleves på jorden. Derfor kan sproget ikke udtrykke Gud fyldestgørende, men kun mangelfuldt og i billedtale
 • man kan sammenligne Gud med noget kendt på jorden: lyset, en konge, vinden, osv. Forståelse gennem analogier
 • man kan sige, hvad Gud ikke er: ikke dødelig, udødelig, usynlig, osv

4: Guds væsen er personligt og guddommeligt

Beskrivelsen af Guds væsen er to-delt i menneskelige ord og begreber og i ikke-menneskelige begreber. Det er ord og begreber, der søger at gribe om det overnaturlige, - det guddommelige.

 • menneskelige ord: kærlighed, retfærdighed, godhed, glæde, vrede, Fader, Konge, mv
 • guddommelige ord: almægtig, alvidende, usynlig, evig, allestedsnærværende, gør mirakler, mv
 • Gud relatarer personligt til mennesket: søger det, elsker det, hører det, følger det, er det nær og vredes og glædes over dets handlinger

5: Guds navne og titler

 • Ordet Gud er principielt en titel, men det fungerer i praksis som et navn, fordi Gud forstås som den eneste gud.
 • konsonant-navnet JHWH = Jahweh betyder "jeg er", og udtrykker Guds grundlæggende eksistens eller væren
 • Herren, Gud den Almægtige
 • Den evige Gud,
 • Gud vor Frelser
 • Skaberen

6: Andre vigtige begreber og billeder på Gud - fra Bibelen

 • Faderen, "Fader vor" (elsker, trøster, opdrager, forbarmer sig, har omsorg for, beskærmer, mv)
 • Kongen, Majestæten, Den Ophøjede
 • Frelseren, Befrieren og Forløseren
 • Trøsteren
 • Ånd (kraft, allestedsnærværende, usynlig)
 • kærlighedsfællesskabets ord: Gud er brudgom, mennesket er bruden, kærligheden og troen er relationen
 • den hellige og udødelige

7: Gud har ansvar for alt, - det gode og det onde - men er ikke skyld i alt

 • Gud er god og hellig: kun god i hele sit væsen
 • Gud er ansvarlig for alt og har skabt alt, - også det, som er blevet ondt
 • Gud er ikke skyld i det onde. Det onde skyldes sig selv. Gud har skabt selvstændige og ansvarlige individer, som ved deres frihed også kan vælge ikke at gøre det gode
 • Guds væsen definerer det gode: Det gode er godt, fordi det ligner Gud