På sporet af Jesus

Mange elever vil være meget i tvivl, hvis det bliver stillet over for spørgsmålet: Har Jesus levet. Har der rent faktisk levet et virkeligt menneske i Israel for omkring 2000 år siden, der hed Jesus, og som satte en ny bevægelse i gang, fordi han rent faktisk levede og var både anderledes og enestående? Vi taler her ikke en gang om alt det mirakuløse, men kun om det faktiske og jordiske.

Hvorfor er så mange børn i tvivl? Det skyldes nok flere ting, men dette at skulle lære at skelne mellem det overnaturlige og mirakuløse - og det helt almindelige - er svært for dem. Det er den kendte problematik, tro og viden, som bl.a. er på spil.

Nogle tror fx, at de bekender sig som kristne ved at anerkende den historiske Jesus. Andre mangler historisk viden for at kunne have en sund historisk bevidsthed om den historiske Jesus.

Materialet "På sporet af Jesus" er skrevet for 6.-7. klasse og hjælper eleverne til at kunne skelne og til at få en elementær historisk bevidsthed om Jesus af Nazareth.

Tekst og opgaver kan downloades på nedenstående filer. Filerne må kun anvendes til skolebrug direkte fra hjemmesiden og må ikke distribueres elektronisk.