Brochure med undervisningstilbud til skoleåret 21-22

Klik på billedet for at se brochuren som bladre-pdf

 

Det fleste materialer til det nye skoleår kan bestilles så længe lager frem til den 3. september.

Du kan også se andre og tidligere materialer her på hjemmesiden, som stadig kan bestilles. Se under klassetrin.


Nyheder til skoleåret 21/22: 


Why we wear - for 2. klasse

-  Et farverigt forløb, der præsenterer børn fra hele verden og deres religioner.     


På opdagelse i verden med Emma og Victor

- Et dannelsesprojekt for 3. klasse


Øjeblik - et øjeBLIK

- Nyt projekt for 4. klasse om at blive set og være usynlig


Enestående - for 6. klasse

- ene - alene - enestående

3-årigt lærerkursus i faget kristendoms-kundskab begynder forår 2022 i det nye skoleår efter udsættelse p gr a corona

- Nye kan tilmelde sig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Undervisningstilbud til gymnasiet

Folkekirkens skoletjeneste ønsker at støtte dannelsesaspektet i ungdomsuddannelserne og har gennem tæt dialog med gymnasier udviklet undervisningstilbud hovedsageligt inden for den humanistiske fagrække samt biotek, psykolog og samfundsfag. Her på hjemmesiden kan du læse mere om vores tilbud – blandt andet gratis foredragsholdere, undervisningsforløb og lærerkurser.

Du kan velkommen til at kontakte konsulent og gymnasielærer Rikke Winch på telefon 41 28 11 14 , - eller send en mail.

Send mail

 

Hvad gør os til mennesker?

- et undervisningsprojekt, der ruster eleverne til at indgå i aktuelle etiske debatter

 

Hvad gør os til mennesker? Hvilke etiske dilemmaer opstår, når vi teknologisk får mulighed for fx at regulere vores bundethed til kroppen eller optimere vores liv på anden vis? Hvad kan vi? Og hvad bør vi? Og hvordan afspejler vores etiske positioner i debatten vores forskellige syn på, hvad et menneske er?

Læs mere >>>

Etik og liv


 

I dette forløb får eleverne mulighed for at sætte sig ind i grundlæggende problemstillinger inden for bioetik. Gennem fagenes viden og metoder får eleverne indsigt i, hvordan den bioteknologisk forskning rummer den helt centrale problemstilling – hvad kan vi, og hvad bør vi? Hensigten er ikke at føre eleverne frem til specifikke domme, men først og fremmest at de bevidstgøres om de grundantagelser og menneskesyn, som mere eller mindre eksplicit er indlejret i forskellige fagtraditioner og forståelser af (det gode) liv. I forløbet kan indgå et foredrag om bioetik af Mickey Gjerris, der er medlem af Det etiske råd og ansat ved Københavns Universitet.

Se hele projektet her >>>

 

Sorg og krise

 

Et forløb, hvor psykologiske teorier om sorg konfronteres med menneskesyn og vidensformer uden for den etablerede psykologi. 

  • Relevant for psykologi, C- og B-niveau
  • Foredrag ved teaterinstruktør Katrine Wiedemann

Se hele projektet her >>>
 

Religionsfrihed

 

Et forløb, der gennem fagene historie, religion og samfundsfag vil belyse religionsfrihedsbegrebet, dets historie og dets nationale og globale aktualitet.
 

Se hele projektet her >>>

 

Opstandelse

- hvad er det nu lige det er?

 

Forløb i religion (C og B), der gennem leksikale og debatterende artikler samt passager fra Bibelen introducerer eleven for opstandelsesbegrebet. 

Se hele projektet her >>>